În cazul în care proprietarul unei case la curte doreşte ca spaţiul verde să includă şi o zonă cu gazon, identificarea unei arii însorite din suprafaţă este decisivă pentru o reuşită a viitoarei zone verzi de relaxare. Se ştie faptul că la umbră iarba are un ritm lent la creştere.

O soluţie pentru amenajarea gazonului o reprezintă pregătirea terenului pentru montarea unui gazon natural prin rulouri, fie prin însămânţarea suprafeţei dorite.

În timpul lucrărilor se recomandă utilizarea îngraşămintelor cu potasiu si fosfat, si ca utilaj se indică a se întoarce pâmantul cu un motocultor. Acesta poate dezrădăcina rapid buruienile aflate pe suprafaţă, apoi folosind o greblă se pot sparge bulgarii de pămant mai mari.

Pentru nivelare se poate folosi un rulou de tip tambur. Toate lucrările pentru prepararea terenului se vor termina cu cel puţin o saptămână înaintea semănatului.

La semănat se recomandă a se folosi un utilaj care poate corela viteza de însemânţare cu cea de înaintare, la finalul operaţiunii folosindu-se tamburul nivelator, pentru a se obţine o mai bună pătrundere a seminţelor în sol. Cand operaţiunea de semănare s-a încheiat se recomanda a se iriga terenul printr-o ploaie fină.

Atunci când gazonul măsoară 10 centimetri se recomandă ca acesta să fie tuns. Se foloseşte o maşină de tuns reglată să taie numai vârfurile firelor de iarbă din gazon.

Pentru peluzele de gazon operaţiunea de tundere se va face mai des, la un teren de golf aceasta făcându-se de două ori pe zi. Pentru a obţine o densitate corespunzătoare a gazonului, în funcţie de anotimp, tunderea are o anumită frecvenţă de execuţie.

O modalitate mai rapidă de a crea un gazon este folosirea rulourilor de gazon. Tipurile de gazon existente sunt: 50/50 cm şi 100/200 cm.

La fel ca şi la amenajarea spaţiilor verzi, în timpul lucrărilor se recomandă utilizarea îngraşămintelor cu potasiu şi fosfat, şi ca utilaj se indică a se întoarce pâmantul cu un motocultor. Acestă operaţiune poate dezrădăcina rapid buruienile aflate pe suprafaţă, apoi folosind o greblă se pot sparge bulgarii de pămant mai mari.

La montarea rulourilor de gazon se are în vedere presarea corespunzatoare la nivelul îmbinarii rulourilor de iarbă preplantată, astfel încât linia de demarcaţie dintre rulouri să iasă cât mai puţin în evidenţă.

După operaţiunea de montare se recomandă ca toată suprafaţa acoperită cu rulouri de gazon să fie udată des, pentru a se dezvolta  rădăcini.

Prima operaţiune de tundere a terenului amenajat sa va face dupa aproximativ 30 de zile.